Orgbud

„ORGBUD – SERWIS” Sp. z o.o. w Poznaniu, został założony w 1989 roku, natomiast działalność w swej obecnej formie prowadzi od 1991 roku. Zespół pracowników merytorycznych Ośrodka wywodzi się z poznańskiego oddziału nieistniejącego już Instytutu Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego „ORGBUD”. Zespół ten, w poszerzonym i odmłodzonym składzie, do dziś aktywnie uczestniczy w kształtowaniu metod i podstaw kosztorysowania, tak z inicjatywy własnej, jak również na zlecenie zainteresowanych firm, organów administracji państwowej i jednostek samorządowych.

Użyte technologie

Facebook Google+ Twitter Wordpress

Zobacz online